Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά

Στο Εργαστήριο Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών & Αυτοματισμών υλοποιούνται σήμερα οι παρακάτω διδακτορικές διατριβές:

  • Ν. Μπολανάκης, «Σχεδιομελέτη και βελτιστοποίηση τεχνολογίας 3Δ εκτύπωσης με τη χρήση καινοτόμων πρόσμικτων υλικών από απόβλητα πλαστικού και βιοεξανθράκωμα», 1-11-2019 έως σήμερα
  • Δ. Γαλανάκης, «Αποτελεσματική διαχείριση και ενοποίηση 3Δ πρωτογενών δεδομένων με στόχο την ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών υποδομών (BIM)», 1-11-2020 έως σήμερα.
  • Γ. Βολάνης, «Design principles, propulsion and maneuverability of a flexible autonomous underwater vehicle», 1-5-2021 έως σήμερα.

Μηχατρονική  – Μεταπτυχιακό Μάθημα στο ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών % Αυτοματισμών”

Διδάσκων: Φουσκιτάκης Γ.

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να κατανοήσουν τα θέματα που σχετίζονται με την ολοκλήρωση θεματικών περιοχών της επιστήμης των Ηλεκτρονικών καθώς και των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με αυτά της επιστήμης υπολογιστών και της μηχανολογίας. Στόχος είναι οι φοιτητές στο τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος να έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πλήρης λειτουργικές λύσεις για πραγματικά προβλήματα που μπορεί να συναντήσουν στη σύγχρονη βιομηχανία και όχι μόνο. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με μια πληθώρα τεχνικών και μεθόδων που θα τους επιτρέψουν να:

  • κατανοήσουν τις σημαντικότερες θεματικές περιοχές της Μηχατρονικής και των ερευνητικών προκλήσεων σε κάθε μια από αυτές,
  • αποκτήσουν γνώση για το state-of-the-art,
  • αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση εργαλείων για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

Αναλυτική περιγραφή

Eclass

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com