Ερευνητικά Έργα

Πρόγραμμα Συνεργασιών Hubert Curien:

Αυτόματη αναγνώριση δομικών στοιχείων για εφαρμογές ΒΙΜ και διάγνωσης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εικόνων – AI4HBIM”

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 10,000€.
Χρόνος υλοποίησης: 1/1/2024 – 31/12/2025.
ΕΥ Έργου: Ε. Μαραβελάκης

Συμμετέχοντες φορείς: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Ορλεάνης, Γαλλία.

Σύντομη περιγραφή έργου:  Σε αυτό το ερευνητικό σχέδιο προτείνεται η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος εντοπισμού βλαβών και αναγνώρισης βασικών δομικών στοιχείων των μνημείων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τεχνικών  υπολογιστικής όρασης

Δράσεις Μουσείων Νεότερου Πολιτισμού: Λύκειο Ελληνίδων Χανίων – Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Ανάδειξη συλλογών του 20ου αιώνα: “Αστικό νοικοκυριό των Χανίων” και “Υφαντά και σχέδια της Φλωρεντίνης Καλούτση”

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 7,000€.
Χρόνος υλοποίησης: 1/10/2021 – 31/12/2021.
ΕΥ Έργου: Ε. Μαραβελάκης

Συμμετέχοντες φορείς: Λύκειο Ελληνίδων Χανίων, Eλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 

Σύντομη περιγραφή έργου:  Ολοκληρωμένη ψηφιακή 2D & 3D τεκμηρίωση και παράθεση των ιστορικών εκθεμάτων του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων. Δημιουργία τρισδιάστατων εικονικών εκθεμάτων μεγάλης ακρίβειας και υψηλής αισθητικής. Δημιουργία 3Δ μοντέλων εκθεμάτων έτοιμων για 3Δ εκτύπωση (3D-Print Ready).  Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας.

www.lechania.gr

ΓΓΕΤ – Ειδικές Δράσεις «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), Κωδικός Έργου Τ6ΥΒΠ-00190, «Μοντελοποίηση αρχαιολογικής αβεβαιότητας με συνδυασμό σύγχρονων μεθόδων 3Δ αποτύπωσης για την επιστημονική τεκμηρίωση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς – Εφαρμογή στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών» – 3D4DELPHI.

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 593.259€.
Χρόνος υλοποίησης: 1/6/2020 – 30/5/2023.
ΕΥ Έργου: Ε. Μαραβελάκης

Συμμετέχοντες φορείς: Αστρολάβος Τεχνική ΟΕ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης, JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή έργου: Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αφορά την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων τεκμηρίωσης, ανάλυσης και ανάδειξης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που θα συνδυάζουν για πρώτη φορά τις σύγχρονες τεχνικές 3Δ αποτύπωσης και την μαθηματική μοντελοποίηση της αρχαιολογικής αβεβαιότητας με την ενσωμάτωσή της στην ίδια την τρισδιάστατη ανασύνθεση των αρχαιολογικών μνημείων.

www.3d4delphi.gr

ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 16.1-16.2, “Kαινοτόμα Aτιμετώπιση του Δάκου της Ελιάς”. 

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 150,000€.
Χρόνος υλοποίησης: 01/05/2021 – 30/04/2023
ΕΥ (από πλευράς ΕΛΜΕΠΑ): Γ. Φουσκιτάκης

Συμμετέχοντες φορείς: Αγροτικός Συν/μός Σταβίων, ΕΛΓΟ/ΙΕΛΥΑ, ΕλΜεΠα, Βασιλειάδης Ανέστη,

Σύντομη περιγραφή έργου: Στο έργο “Kαινοτόμα Aτιμετώπιση του Δάκου της Ελιάς” θα εφαρμοστούν σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις ηλεκτρονικών συστημάτων, αυτοματισμών και πληροφορικής για τον ουσιαστικό τεχνολογικό εκσυχρονισμό της μεθόδου των δολωματικών ψεκασμών, που συνιστά τη μόνη φίλο-περιβαλλοντική μέθοδο ολοκληρωμένης διαχείρισης [Integrated Pest Management (IPM)] του δάκου της ελιάς.

Erasmus+ Capacity Building, 597931 – EPP-1-2018-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP, “Applied Curricula in technology for East Africa – ACTEA“.

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 998.345€.
Χρόνος υλοποίησης: 15/11/2018 – 14/11/2021
ΕΥ (από πλευράς ΕΛΜΕΠΑ): Λ. Δοιτσίδης, Γ. Φουσκιτάκης

Σύντομη περιγραφή έργου: The ACTEA project aims to fulfil the specific needs in engineering, provide better skills matching, deliver course material in 2 specializations, Computer Aided Manufacturing Technology and Electrical Engineering & Automation and, establish technologic laboratories, with virtual and remote accessibility, establish learning tools, give academic staff additional training on technology and in developing technologic course material according to EU standards.

https://www.actea.net/

NT4D – ΥΠΑΑΤ “Πιλοτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας”. 

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 144,000€.
Χρόνος υλοποίησης: 15/10/2018 – 07/12/20
ΕΥ (από πλευράς ΕΛΜΕΠΑ): Γ. Φουσκιτάκης

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΛΓΟ/ΙΕΛΥΑ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΛΜΕΠΑ, ΙΤΕ/ΙΜΒΒ, ΥΠΑΑΤ, ΠΑΟΚ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Σάμου, Λέσβου, Φωκίδας, Κυπαρισσίας

Σύντομη περιγραφή έργου: Το ΝΤ4D έχει αντικείμενο την συντονισμένη πιλοτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και εργαλείων στην εφαρμογή της δακοκτονίας και στοχεύει, μέσω της βελτιστοποίησης τους και σταδιακής εξοικείωσης των εμπλεκόμενων φορέων, στην περαιτέρω συνολική ενσωμάτωση τους στο ΕΠΔ. Απώτερος στόχος είναι η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων μέσων σε όλη τη χώρα και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ΕΠΔ που επί σειρά ετών εφαρμόζεται χωρίς ουσιαστικές βελτιώσεις και τεχνολογικές αναβαθμίσεις. 

RT-SAFE, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υπηρεσιών σε θέματα:

  • 3Δ Σχεδίασης και Μοντελοποίησης
  • Αντίστροφης μηχανικής
  • 3Δ Εκτυπώσεων ιατρικών φυσικών μοντέλων.

Προϋπολογισμός 1Κ.
Χρόνος υλοποίησης: 4-8-2015 έως 1-7-2016.
ΕΥ Έργου: Ε. Μαραβελάκης

Αρχιμήδης ΙΙΙ: « Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας δολωματικού ψεκασμού κατά του δάκου, με χρήση σύγχρονων τεχνικών αυτοματισμού». 

Προϋπολογισμός: 82Κ.
Χρόνος υλοποίησης: 1-1-2012 έως 31-11-2015.
ΕΥ Έργου: Γ. Φουσκιτάκης

Σύντομη περιγραφή έργου: Ο Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου συστήματος υλοποίησης και παρακολούθησης της διαδικασίας εκτέλεσης των δολωματικών ψεκασμών κατά του δάκου της ελιάς προσφέροντας ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης, αύξηση της υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεσή των, βελτιωμένη προστασία του ελαιόκαρπου έναντι του δάκου με ταυτόχρονη βελτίωση του τελικού προϊόντος ποσοτικά και ποιοτικά.

Αρχιμήδης ΙΙΙ: «TLS-PRO: New Terrestrial Laser Scan (TLS) data processing methods for vertical applications».

Προϋπολογισμός: 82Κ.
Χρόνος υλοποίησης: 1-1-2012 έως 31-11-2015.
ΕΥ Έργου: Ε. Μαραβελάκης

Σύντομη περιγραφή έργου: Η επίλυση των προβλημάτων από την εφαρμογή της μεθοδολογίας τρισδιάστατης σάρωσης laser με την ανάπτυξη νέων μεθόδων επεξεργασίας τρισδιάστατων δεδομένων επιγείου σαρωτών. Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται στην ανάπτυξη νέων αλγορίθμων επεξεργασίας του πρωτογενούς νέφους σημείων που παράγεται από τις σαρώσεις.

ΓΓΕΤ – Συνεργασία 2009: 3D-ΣΥΣΤΕΚ – “Σύστημα Τεκμηρίωσης – Ανάδειξης – Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω ολοκληρωμένης Τρισδιάστατης Αποτύπωσης, Μοντελοποίησης και Καταγραφής Μεταδεδομένων”,

Συνολικός Προϋπολογισμός: 587,71€
Χρόνος υλοποίησης: 1-4-2011 έως 17-8-2014.
ΕΥ Έργου: Ε. Μαραβελάκης (από πλευράς ΤΕΙ Κρήτης).

Συμμετέχοντες φορείς: Αστρολάβος Τεχνική ΟΕ, ΤΕΙ Κρήτης, ΙΤΕ

Σύντομη περιγραφή έργου: Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Τεκμηρίωσης – Ανάδειξης – Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα συνδυάζει:

  • Τις διαδικασίες τρισδιάστατης αποτύπωσης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σάρωσης laser.
  • Την τρισδιάστατη μοντελοποίηση αυτών μέσω σύγχρονων λύσεων λογισμικού.
  • Την καταγραφή μεταδεδομένων και πληροφοριών σχολιασμού τόσο κατά τις φάσεις συλλογής και επεξερ-γασίας των δεδομένων, όσο και επί των τελικών τρισδιάστατων προϊόντων αυτών.
  • Την δυνατότητα αυτοματοποιημένης εξαγωγής τυπικών και κατανοητών παραδοτέων (π.χ. όψεων, κατόψεων, τομών), άμεσα χρησιμοποιήσιμων από τους αρχαιολογικούς φορείς, με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Πράσινη Ανάπτυξη:  «Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς Βουβών» –

 Συνολικός Προϋπολογισμός: 50Κ.

Χρόνος υλοποίησης: 1-10-2010 έως 31-11-2010.
ΕΥ Έργου: Ε. Μαραβελάκης

Σύντομη περιγραφή έργου: Περιλαμβάνει καινοτόμες τεχνικές ψηφιοποίησης με εικονικές περιηγήσεις, πανοραμικές (360ο) φωτογραφίσεις και τρισδιάστατα εκθέματα με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής, λήψεων μετρήσεων, τομών, διαχωρισμού στα εξαρτήματα κα.

http://www.olivemuseumvouves.com/

ΓΓΕΤ – Κουπόνια Καινοτομίας:  «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης στην περιοχή της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και απεικόνισης και ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων τρισδιάστατης αποτύπωσης για την δημιουργία 3-Δ εκθεμάτων και 3-Δ εικονικών περιηγήσεων στον διαδίκτυο».

Προϋπολογισμός:
Χρόνος υλοποίησης: 15-4-2011 έως 15-6-2011.

ΕΥ Έργου: Ε. Μαραβελάκης

INTERREG IIIA: NANO-SPIN, «Υποστρώματα Τεχνητών Ιστών με Ταχεία Πρωτοτυποποίηση και Ηλεκτρόκλωση Νανοϊνών», ΤΕΙ Κρήτης – Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών.

Προϋπολογισμός: 165Κ για το ΤΕΙΚ.,
Χρόνος υλοποίησης: 15-1-2007 έως 30-10-2008.
ΕΥ Έργου: Ε. Μαραβελάκης

Σύντομη περιγραφή έργου: Αντικείμενο της συγκεκριμένης πρότασης είναι η κατασκευή ικριωμάτων ιστών (scaffolds) με τρισδιάστατη δομή σε νανο-κλίμακα. Τα ικριώματα αυτά χρησιμοποιούνται για την εμφύτευση κυττάρων με στόχο την ανάπτυξη νέων ιστών. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ηλεκτρόκλωσης νανοϊνών (nanofiber electrospinning) με την οποία είναι δυνατό να κατασκευαστούν ίνες από βιοσυμβατά/βιοαναλώσιμα πολυμερή με διαμέτρους περίπου 50 nm-10 μm, σε ικριώματα με διάκενα της τάξης μερικών μικρών, που πλησιάζουν το μέγεθος των εμφυτευομένων κυττάρων και τις διαστάσεις των αντίστοιχων εξωκυτταρικών δικτύων.

ΠΕΠ Κρήτης:  «Υποστήριξη μονάδας ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομίας με έμφαση σε τεχνολογίες τρισδιάστατης ψηφιοποίησης εκκλησιών & άλλων μνημείων» .

Προϋπολογισμός: 129Κ.
Χρόνος υλοποίησης: 2007 έως 2009.
ΕΥ Έργου: Ε. Μαραβελάκης

Σύντομη περιγραφή έργου: H αποτύπωση των αρχαιολογικών χώρων και των παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων αποτελεί πρωταρχική εργασία υποδομής για οποιαδήποτε μελέτη αρχαιολογική, ιστορική ή αρχιτεκτονική όπως και για την προστασία και την ανάδειξή τους. Στα πλαίσια τέτοιων δράσεων, προτείνεται η προμήθεια τρισδιάστατου σαρωτή Laser υψηλής ακρίβειας και μεγάλης εμβέλειας που έχει τη δυνατότητα άμεσης απόδοσης της ακριβής τρισδιάστατης μορφής του μνημείου. Πρόκειται για νέα μέθοδο αποτύπωσης αρχαιολογικών και μη χώρων που αξιοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και υπερτερεί ως προς την ταχύτητα και την ποιότητα των παραδοσιακών μέχρι τώρα μεθόδων αποτύπωσης.

Αρχιμήδης ΙΙ: «Νέοι Αλγόριθμοι Αντίστροφης Μηχανικής & Εφαρμογή στην Κατασκευή Ιατρικών Εμφυτευμάτων».

Προϋπολογισμός: 50Κ.
Χρόνος υλοποίησης: 1-5-2005 έως 30-6-2006.
ΕΥ Έργου: Ε. Μαραβελάκης

Σύντομη περιγραφή έργου: Αντικείμενο του παρόντος έργου, είναι η έρευνα στην περιοχή ανάπτυξης των προσθετικών μερών του ανθρώπινου σκελετού με πρωτότυπες τεχνικές που χρησιμοποιούν νέα μοντέλα CAD. Τα προσθετικά μέρη, συνήθως κατασκευάζονται με τη βοήθεια παραδοσιακών μεθόδων χύτευσης ή σύγχρονων τεχνολογιών ταχείας προτυποποίησης. Κυρίαρχη φάση για την κατασκευή των προσθετικών μελών αποτελεί η σχεδίαση μοντέλου του προσθετικού μέρους του σώματος, που αποτελεί συνήθως μονοσήμαντη εφαρμογή για το συγκεκριμένο ασθενή, ενώ αφορά συχνά επείγοντα περιστατικά.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com