Βιβλία

Μπιλάλης Ν. και Μαραβελάκης Ε., Συστήματα CAD/CAM & Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, 3η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2020.    Το βιβλίο καλύπτει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την τεχνολογία μελέτης, σχεδίασης και παραγωγής με τη χρήση υπολογιστή (CAD/CAM) τόσο σε επίπεδο εφαρμογής όσο και σε επίπεδο θεωρίας για την τρισδιάστατη μοντελοποίηση.

Στην τρίτη έκδοση έχει εμπλουτιστεί το υλικό για τη μοντελοποίηση, την αντίστροφη μηχανική και την προσθετική κατασκευή. Στη μοντελοποίηση καλύπτονται επιπλέον τα συστήματα άμεσης στερεάς μοντελοποίησης και η αναπαράσταση αντικειμένων ελεύθερης μορφής με χρήση των μεθόδων μοντελοποίησης με παραμετρικές επιφάνειες και με επιφάνειες υποδιαίρεσης. Τα συστήματα αντίστροφης μηχανικής και προσθετικής κατασκευής έχουν πλήρως ενημερωθεί και αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς αιχμής.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δεκατρία κύρια κεφάλαια και περιλαμβάνει πληθώρα σχημάτων για να καταστήσει πιο προσιτές τις έννοιες που αναπτύσσονται. Δεν στηρίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο εμπορικό σύστημα CAD/CAM, γι’ αυτό και οι λειτουργίες που αναπτύσσονται είναι διαθέσιμες σε όλα σχεδόν τα εμπορικά συστήματα. Σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνονται ερωτήσεις επισκόπησης της θεωρίας καθώς και ερωτήσεις σωστού-λάθους και πολλαπλής επιλογής που βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης.

Απευθύνεται τόσο σε φοιτητές/σπουδαστές όσο και σε απόφοιτους μηχανικούς και άλλες συναφείς ειδικότητες των τεχνολογικών και θετικών επιστημών που θέλουν να ενημερωθούν για την εφαρμογή, τις έννοιες, τις αρχές λειτουργίας και την αποδοτική χρήση των συστημάτων σχεδίασης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή.

Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, το βιβλίο έχει επιλεγεί συνολικά σε 41 μαθήματα από 15 πανεπιστήμια και πολυτεχνεία της χώρας. 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com