Ψηφιοποίηση του Κάστρου της Αρχαίας Απτέρας στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων, πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών & Αυτοματισμών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στα πλαίσια εκπαιδευτικών – ερευνητικών αποστολών με το Drone που διαθέτει. Έγινε λήψη πάνω από 500 φωτογραφίες με μεγάλη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των φωτογραφιών. Για τη πτήση πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com