Προπτυχιακά Μαθήματα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών  - 1o Εξάμηνο

Διδάσκοντες: Μαραβελάκης Μ., Μπολανάκης Ν.

Σκοπός του μαθήματος είναι, μετά την ολοκλήρωση τη μαθησιακής διαδικασίας οι φοιτητές και φοιτήτριες να έχουν κατανοήσει με πληρότητα τις βασικές έννοιες των κύριων ενοτήτων της επιστήμης της ηλεκτρονικής, των υπολογιστών και των επικοινωνιών και να έχουν αποκτήσει δεξιότητες εκπόνησης ομαδικής εργασίας

  Αναλογικός και Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος  – 4ο Εξάμηνο

  Διδάσκων: Φουσκιτάκης Γ.

  Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση του θεωρητικού και πρακτικού υποβάθρου στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) στον αναλογικό αλλά στον ψηφιακό χρόνο καθώς και στις εφαρμογές τους. Το μάθημα στοχεύει στο να γνωρίσουν οι σπουδαστές τις βασικές έννοιες των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου.

  Μηχατρονική – 7ο Εξάμηνο

  ΔιδάσκωνΦουσκιτάκης Γ.

  Το μάθημα συνιστά ένα μάθημα ολοκλήρωσης για τον Ηλεκτρονικό Μηχανικό. Συνδυάζει βασικές γνώσεις Φυσικής, Μηχανικής, Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, βασικών Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών Ισχύος, Σήματα και Συστήματα, Αυτόματο Έλεγχο και Ρομποτική, για το σχεδιασμό πλήρων μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών διατάξεων ελεγχόμενων από μικροελεγκτές.

  Ηλεκτρονικοί Ταλαντωτές & Εφαρμογές – 7ο Εξάμηνο

  Διδάσκων:Φραγκιαδάκης Ν.

  Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται και σχεδιάζονται ηλεκτρονικά κυκλώματα που χρησιμοποιούνται σε πλήθος ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως: γεννήτριες συναρτήσεων, κυκλώματα χρονισμού, ταλαντωτές και διαμορφωτές φέροντος κύματος, συνθετητές συχνοτήτων και ενισχυτές ραδιοφωνικών σημάτων.

  Συστήματα CAD/CAM, Μοντελοποίηση & Αντίστροφη Μηχανική – 7ο Εξάμηνο

  Διδάσκων: Μαραβελάκης Ε.

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχει ένας μηχανικός στα σύγχρονα συστήματα CAD/CAM, στην τεχνολογία μελέτης, σχεδίασης και παραγωγής με τη χρήση υπολογιστή τόσο σε επίπεδο εφαρμογής, όσο και σε επίπεδο θεωρίας. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων σχεδίασης σε Η/Υ και απόκτησης εργαστηριακής εμπειρίας και γνώσης με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

  Ρομποτική – 8ο Εξάμηνο

  Διδάσκων: Φουσκιτάκης Γ.

  Το μάθημα συνιστά την εισαγωγή στη ρομποτική βιομηχανικών βραχιόνων τύπου ανοικτής κινηματικής αλυσίδας. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στην επίλυση του ευθέους και του αντιστρόφου κινηματικού προβλήματος – θέσης και ταχύτητας – τυπικών βιομηχανικών ρομποτικών βραχιόνων.

  Οικολογικός Σχεδιασμός – 8ο Εξάμηνο

  Διδάσκοντες: Μαραβελάκης Ε., Καλδέρης Δ.

  Ο στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει δεξιότητες και γνώσεις πάνω στη βασική φιλοσοφία του οικολογικού σχεδιασμού που είναι μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθ’ όλη τη διάρκεια: του κύκλου ζωής του προϊόντος, μέσω του καλύτερου σχεδιασμού του προϊόντος.

  HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com