Μετρητικά Συστήματα

(6) πλήρη μετρητικά συστήματα της National Instruments συνοδευόμενα από Η/Υ και LabView:

NI 9239 BNC 4-Ch +/-10 V 50 kS/s per Channel 24-Bit Ch-to- Ch Isolated Analog Input Module
https://www.ni.com/en-us/support/model.ni-9239.html 

NI 9263 Screw Terminal +/-10 V 16-Bit 100 kS/s/ch 4-Ch Simultaneous AO C Series Module
https://www.ni.com/en-us/support/model.ni-9263.html

cDAQ-9174 CompactDAQ chassis (4 slot USB) Power cord,240V,EuroClass
https://www.ni.com/en-us/support/model.cdaq-9174.html 

LabVIEW Full Development System + NI Sound and Vibration Toolkit  

 

Δέκα (10) πλατφόρμες εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων National Instruments “ELVIS”

https://www.ni.com/en-us/shop/hardware/products/ni-elvis.html

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com