Δραστηριότητες

Ψηφιοποίηση  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς με στόχο την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Πολιτιστικού Περιεχομένου.

Το εργαστήριο είναι σε θέση να ολοκληρώσει με επιτυχία έργα ψηφιοποίησης που περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων (δημιουργία τρισδιάστατου νέφους σημείων, πολυγωνικών μοντέλων, φωτορεαλιστικών τρισδιάστατων μοντέλων, εικονικών εκθεμάτων)
 • Ψηφιακές διαδραστικές επισκέψεις/ ξεναγήσεις
 • Παρουσίαση με πολυμέσα της ιστορίας των Μνημείων
 • Ψηφιοποίηση σε 2 διαστάσεις (φωτογράφιση με ειδικό εξοπλισμό)
 • Δημιουργία εικονικού μουσείου με τρισδιάστατα εικονικά εκθέματα
 • Τρισδιάστατη αποτύπωση μνημείων (δημιουργία μετρητικών τρισδιάστατων μοντέλων, ορθοφωτογραφίες)
 • Δημιουργία βάσεων δεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου
 • Ανάπτυξη πολιτιστικών εφαρμογών smartphone.

Τρισδιάστατη Τεκμηρίωση μεγάλης κλίμακας.

 • Αρχιτεκτονική (αποτυπώσεις εξωτερικού και εσωτερικού κτιρίων, υπαίθριων χώρων, παρακολούθηση κτιριακών έργων, τεκμηρίωση διατηρητέων μνημείων και ιστορικών κτιρίων).
 • Εφαρμογές σε τεχνικά έργα (αποτυπώσεις γεφυρών, σηράγγων, φραγμάτων, οδών, κόμβων, κλπ, για υπόβαθρο μελετών, έλεγχο και παρακολούθηση κατασκευής, επιμετρήσεις, τεκμηρίωση και σύνταξη κατασκευαστικών -μητρώων, παρακολούθηση συμπεριφοράς, έλεγχο παραμορφώσεων – μετακινήσεων, συντήρηση, κλπ).
 • Αρχαιολογία (αποτυπώσεις μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, παρακολούθηση και τεκμηρίωση ανασκαφών).
 • Μηχανολογικές εφαρμογές (αποτυπώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διυλιστηρίων, πυλώνων, καλωδίων, μοντελοποίηση μηχανών, οχημάτων, κλπ).
 • Γεωλογικές, γεωτεχνικές εφαρμογές (αποτυπώσεις γεωλογικών σχηματισμών, παρακολούθηση συμπεριφοράς και έλεγχος μετακίνησης πρανών, κατολισθήσεων, κλπ).

Στοχαστικά Σήματα & Συστήματα:

 • Μοντελοποίηση, Ανάλυση & Πρόβλεψη Σημάτων και Συστημάτων Χαρακτηριζόμενα από Μακρά Μνήμη
 • Μοντελοποίηση, Ανάλυση & Πρόβλεψη Μη-Στάσιμων Σημάτων και Συστημάτων
 • Μοντελοποίηση, Ανάλυση & Πρόβλεψη Μη-Γραμμικών Σημάτων και Συστημάτων
 • Στοχαστική Διάγνωση και Αναγνώριση Βλαβών

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Πληροφοριακών & Υπολογιστικών Συστημάτων 

 • Κατασκευή “έξυπνων” ηλεκτρονικών παγίδων εντόμων
 • Αυτοματοποιημένη αναγνώριση εντόμων με τεχνικές βαθειάς μάθησης
 • Δυναμική μοντελοποίηση και πρόβλεψη της εξέλιξης πληθυσμών εντόμων

Σχεδίαση και Kατασκευή Iατρικών Tρισδιάστατων Mοντέλων.

Σχεδίαση και κατασκευή εμφυτευμάτων και ιατρικών τρισδιάστατων μοντέλων από δεδομένα αξονικού και μαγνητικού τομογράφου. Με την εφαρμογή ταχείας πρωτοτυποποίησης σε ιατρικές εφαρμογές, στο εργαστήριο Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών δημιουργούνται ακριβή φυσικά αντίγραφα σκληρών αλλά και μαλακών ιστών του ανθρώπινου σώματος τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα για τη σχεδίαση ενός αναλυτικού προ-εγχειρητικού πλάνου αλλά και την κατασκευή εμφυτευμάτων από βιοσυμβατά υλικά στο επιθυμητό σχήμα και διαστάσεις.

Μοντελοποίηση και Ανάλυση Φυσικών και Κατασκευαστικών προβλημάτων

Με τη βοήθεια προηγμένων εμπορικών ή ιδιόκτητων (in house developed) λογισμικών και συστοιχίας υπολογιστών παράλληλης επεξεργασίας (cluster).

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com